Hayalimdir, durdurana aşk olsun e mi! Elimde dicital makinem belimde kalem en baba gasteci